امروز : 42
ديروز : 69
ماه : 4402
 
تاریخ : يکشنبه 29 مهر 1397     |     کد : 363

همایش

همایش ملی گردشگری ، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی همایش تعیین چینش بهینه پره ها روی دیسکهای توربین گازی با طراحی و ارائه نرم افزار کارگاه تخصصی اتومکانیک

همایش ملی گردشگری ، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

همایش تعیین چینش بهینه پره ها روی دیسکهای توربین گازی با طراحی و ارائه نرم افزار

کارگاه تخصصی اتومکانیکPDF چاپ چاپ