امروز : 1280
ديروز : 1670
ماه : 3706
 
تاریخ : شنبه 24 تير 1396     |     کد : 202

انتخاب واحد تابستان96

آخرین مهلت انتخاب واحد ترم تابستان96

دانشجویانی که به هر نحو نتوانستند انتخاب واحد ترم تابستان را انجام دهند. فقط روز یکشنبه مورخ 25 تیرماه آخرین فرصت برای انتخاب واحد میباشد.
 


PDF چاپ