امروز : 12
ديروز : 73
ماه : 4549
 
تاریخ : دوشنبه 19 آذر 1397     |     کد : 382

ازدواج دانشجوئی

ثبت نام ازدواج دانشجوئی بازه عقد مجاز ثبت نام : اول فروردین96 لغایت اول آذر97 زمان ثبتنام : آخر دیماه 97دانشجویانی که بازه عقد آنها اول فروردین 96 لغایت اول آذر97 میباشد تا آخر دیماه 97 جهت ثبتنام و اعزام به مشهد به سایت مراجعه ومدارک خود را به امور فرهنگی(حاج آقا عابدی) تحویل دهند.
www.ezdevaj.org

ثبتنام تا آخر بهمن ماه 1397 تمدید شد


PDF چاپ چاپ