امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : پنجشنبه 8 تير 1396     |     کد : 191

رشته های ارشد هادیشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر با کد (338) در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر با کد (338) در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

1- مهندسی برق - سیستم های قدرت  با کد رشته (40055)

2- مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی با کد رشته (40083)

3- مدیریت دولتی - توسعهمنابع انسانی با کد رشته (21051)

دانشجویان جهت انتخاب رشته تا مورخ 17 تیرماه فرصت دارند به سایت www.azmoon.org مراجعه نمایند.*** متقاضیانی که واحدهای دیگر را در زمان انتخاب رشته انتخاب کرده اند.و اینک قصد دارند واحد هادیشهر را انتخاب نمایند. میتوانند با مراجعه مجدد به سایت مر کز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به ویرایش انتخاب رشته خود اقدام نمایند.***


PDF چاپ