امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : شنبه 1 مهر 1396     |     کد : 237

دفاع از پایان نامه

سه نفر از دانشجویان ارشد از پایان نامه خود دفاع کردند.

سه نفر از دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر از پایان نامه های خود دفاع کردند.
بهنام ایمانی۱۷.۵
جعفر مهدوی ۱۷
بهمن لطفی۱۶.۵
استاد راهنما دکتر طاهرعابدین زاده
استاد مشاور دکتر عباس شیری
داور دکتر نصیر.

 


PDF چاپ