امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : يکشنبه 23 مهر 1396     |     کد : 243

همایش ملی و منطقه ای

همایش ملی (زنان وپیشرفت جامعه ) و منطقه ای (گیاهان داروئی و کاربرد آن)

همایش ملی (زنان وپیشرفت جامعه ) و منطقه ای (گیاهان داروئی و کاربرد آن) با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
از اساتید ، کارکنان  و دانشجویان دعوت مبیشود جهت شرکت در مراسم همکاری های لازم را معمول دارند.
PDF چاپ