امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : چهارشنبه 9 خرداد 1397     |     کد : 335

دریافت کارت ورود به جلسه

دانشجویان میتوانند کارت ورود به جلسه را از سایت آموزشی دریافت نمایند.

دانشجویان میتوانند کارت ورود به جلسه را از سایت آموزشی دریافت نمایند.
برای دریافت کارت ورود به جلسه رعایت نکات زیر الزامی میباشد.

*از روز چهارشنبه 10 خرداد جهت دریافت کارت اقدام گردد
*برای در یافت کارت بایستی تصفیه مالی انجام شود.
*لینک دریافت کارت ورود به جلسه   http://80.191.209.83/login.aspx


PDF چاپ