امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : دوشنبه 28 خرداد 1397     |     کد : 341

دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد97

دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد97

دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد97
رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
* مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی با کد 40083
*مهندسی برق - سیستم های قدرت با کد 40055
* مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی با کد 21051
دفترچه راهنمایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزا اسلامی
/Uploads/User/3/files/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%20%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af.pdf


PDF چاپ