امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : دوشنبه 23 مهر 1397     |     کد : 361

ثبتنام دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی(پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی)از دوشنبه 97/7/23 تا ساعت 24 روز جمعه 97/7/27 برای انتخاب رشته داوطلبان باز خواهد بود.

سامانه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی(پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی)از دوشنبه 97/7/23 تا ساعت 24 روز جمعه 97/7/27 برای انتخاب رشته داوطلبان باز خواهد بود.
اشخاصی که خواهان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هادیشهر هستند جهت ثبتنام به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمایند.
و بعد از ثبتنام اینترنتی با در دست داشتن مدارک زیر به امور دانشجوئی جهت تکمیل ثبتنام و انتخاب واحد مراجعه نمایند.
* اصل و کپی مدرک تحصیلی
* کپی شناسنامه
* کپی کارت ملی
* کپی پایان خدمت
در صورت نداشتن پایان خدمت جهت اخذ معافیت تحصیلی از امور دانشجوئی معرفی دریافت نمایید.

لینک ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی
 
www.azmoon.org
 


PDF چاپ