امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : شنبه 12 آبان 1397     |     کد : 373

راهپیمایی یو الله 13 آبان

دعوت به راهپیمایی یو الله 13 آبان

از کلیه اساتید ، کارکنان و دانشجویان دعوت میشود جهت شرکت در حماسه یوم الله 13 آبان
روز یکشنبه راس ساعت 10/30 قبل از ظهر در جلوی مسجد جامع گرگر حضور بهم رسانند.
 


PDF چاپ