امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : سه شنبه 9 بهمن 1397     |     کد : 391

دیدار و تجلیل از دکتر مرتضی پور (مسئول دانشگاه)

دیدار و تجلیل فرمانده ، جانشین و مسول دانشجویی شهرستان جلفا

دیدار و تجلیل فرمانده ، جانشین و مسول دانشجویی شهرستان جلفااز دکتر مرتضی پور (مسئول دانشگاه)


PDF چاپ