امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1398     |     کد : 406

ایستگاه صلواتی

برگزاری ایستگاه صلواتی روز نیمه شعبان

ایستگاه صلواتی نیمه شعبان توسط بسیج دانشجوئی برگزار گردید.
PDF چاپ