امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1398     |     کد : 431

مسابقات قرآن - 98

25 مین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

25 مین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی مراجعه فرمایید.فایل مسابقات کتبی :
دانشجویان (نماز و زندگانی پیامبر(ص))
نماز :

/Uploads/User/3/files/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%20%d8%a8%d8%ae%d8%b4%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86.pdf
زندگانی پیامبر(ص)
/Uploads/User/3/files/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%20%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%20(%d8%b5)%20-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86.pdf
فایل مسابقات کتبی:
اساتید (تفسیر سوره زمر آیت الله مکارم شیرازی)
/Uploads/User/3/files/%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%20%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d8%b2%d9%85%d8%b1%20%d8%a2%db%8c%d8%aa%20%20-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%20%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%20%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%20%d8%a8%d8%ae%d8%b4%20%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db
%8c%d8%af.pdf


PDF چاپ