اوقات شرعی 
 
 
امروز : 11
ديروز : 97
ماه : 2240
 
  اساتید مدعو
نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلیاکبر گل محمدپور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - گرایش تولید عملیات
بهرام آذری کارشناسی ارشد تربیت بدنی
آل رسول کارشناسی ارشد معارف
علی ابدالی کارشناسی ارشد فقه و حقوق
عاطفه اجتهاد کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
کبری اسلامی کارشناسی ارشد فیزیک
پروین افشارنیا کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
یداله اکبری کارشناسی ارشد روانشناسی
محمد اکبری کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
جهانگیر اکبری کارشناسی ارشد مدیریت
زهرا بداقلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی
اکرم بیگلری کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
علی پارسا کارشناسی ارشد حقوق
فرزین پورقاسم کارشناسی ارشد تربیت بدنی
سالار تفکیکی کارشناسی ارشد کامپیوتر
صالح تقی پور کارشناسی ارشد کامپیوتر
اصغر تیز چنگ کارشناسی ارشد ریاضی
پیمان جدیری کارشناسی ارشد معماری
حکیمه حاجی کارشناسی ارشد ریاضی
رمضان حسن پور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
رویا حسین نژاد کارشناسی ارشد ریاضی
میهن حسین نژاد کارشناسی ارشد کامپیوتر
بهزاد حیدری کارشناسی ارشد فیزیک
مریم حیدری کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
سعید خانی کارشناسی ارشد برق
عادل خدادادی کارشناسی ارشد اقتصاد
محمد خورنژاد کارشناسی ارشد تخصصی تبلیغ
خوش اخلاق کارشناسی ارشد برق
حامد درویشی کارشناسی ارشد عمران
الهام ذکائی کارشناسی ارشد اقتصاد
یاسمن رضائی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
معصومه رضاپور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
سمیرا رفیع زاده کارشناسی ارشد ریاضی
فرهاد رنجبر کارشناسی ارشد کامپیوتر
قدرت اله زاوری کارشناسی ارشد نساجی
بهروز سیرنگ کارشناسی ارشد حسابداری
حسن شفیعی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حسن شناوری کارشناسی ارشد تربیت بدنی
احمد صالحی کارشناسی ارشد صنایع
منیژه صفرخانی کارشناسی ارشد کامپیوتر
علیرضا طایفه آیرملو کارشناسی ارشد کامپیوتر
حسن عابدی کارشناسی ارشد معارف
فاطمه عبدالهی کارشناسی ارشد حسابداری
رقیه علیزاده کارشناسی ارشد تاریخ
جواد علیزاده کارشناسی ارشد فقه و حقوق
اکرم عیوضلو کارشناسی ارشد تاریخ
سمیه فدائی کارشناسی ارشد ریاضی
رضا فقیهی کارشناسی ارشد اقتصاد
رضا قاسم زاده کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
مالک قراخانی کارشناسی ارشد کامپیوتر
مریم ماهی کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
حیدر محمدزاده کارشناسی ارشد جامعه شناسی
فاطمه مدنی دکتری پزشکی
حبیب مقدم کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سارا ملکس ارسی کارشناسی ارشد زمین شناسی
نسیم ملکی کارشناسی ارشد برق
جاوید مهتابی کارشناسی ارشد تربیت بدنی
وحیده نادری کارشناسی ارشد اصول دین و معارف علوی
سمیرا نانگیر کارشناسی ارشد معماری
رحیم نژاد تقی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
وهاب نوزاد کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
هاشمی دکتری پزشکی
پروین وطن خواه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
غلام عباس کلیبر کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
حسن کیفری کارشناسی ارشد تربیت بدنی
لیلا محمدیان کارشناسی ارشد برق