اوقات شرعی 
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  ریاست دانشگاه
نام و نام خانوادگی : علیرضا عظیمی ثانی
رشته تحصیلی : حسابداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی