اوقات شرعی 
 
 
امروز : 863
ديروز : 1336
ماه : 3960
 
  ریاست دانشگاه
نام و نام خانوادگی : علیرضا عظیمی ثانی
رشته تحصیلی : حسابداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی