اوقات شرعی 
 
 
امروز : 7
ديروز : 43
ماه : 2361
 
  ریاست دانشگاه
  رئیس دانشگاه
دکتر محمد حسین صادقی زال  
 
تحصيلات: دكتراي تخصصي میکروبیولوژی

                                                            
 

مدیر اجرایی دانشگاه
دکتر گوهر رنجبری

تحصیلات: دکتری مکانیک