اوقات شرعی 
 
 
امروز : 54
ديروز : 45
ماه : 3476
 
  ریاست دانشگاه
  رئیس دانشگاه
دکتر محمد حسین صادقی زال  
 
تحصيلات: دكتراي تخصصي میکروبیولوژی

                                                            
 

مدیر اجرایی دانشگاه
دکتر گوهر رنجبری

تحصیلات: دکتری مکانیک