اوقات شرعی 
 
 
امروز : 12
ديروز : 73
ماه : 4549
 
  ریاست دانشگاه
  رئیس دانشگاه
دکتر محمد حسین صادقی زال  
 
تحصيلات: دكتراي تخصصي میکروبیولوژی

                                                            
 

مدیر اجرایی دانشگاه
دکتر گوهر رنجبری

تحصیلات: دکتری مکانیک