اوقات شرعی 
 
 
امروز : 543
ديروز : 637
ماه : 3153
 
  ریاست دانشگاه
نام و نام خانوادگی : علیرضا عظیمی ثانی
رشته تحصیلی : حسابداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی