اوقات شرعی 
 
 
امروز : 45
ديروز : 119
ماه : 4995
 
  ریاست دانشگاه
  رئیس دانشگاه
دکتر محمد حسین صادقی زال  
 
تحصيلات: دكتراي تخصصي میکروبیولوژی

                                                            
 

مدیر اجرایی دانشگاه
دکتر گوهر رنجبری

تحصیلات: دکتری مکانیک