اوقات شرعی 
 
 
امروز : 1029
ديروز : 894
ماه : 6182
 
  ریاست دانشگاه
نام و نام خانوادگی : علیرضا عظیمی ثانی
رشته تحصیلی : حسابداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی