اوقات شرعی 
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  ریاست دانشگاه
  رئیس دانشگاه
دکتر محمد حسین صادقی زال  
 
تحصيلات: دكتراي تخصصي میکروبیولوژی