اوقات شرعی 
 
 
امروز : 539
ديروز : 637
ماه : 3149
 
  پوستر رشته های بدون آزمون و با آزمون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر در39 رشته و مقطع بصورت بدون آزمون و با آزمون دانشجو میپذیر