اوقات شرعی 
 
 
امروز : 55
ديروز : 45
ماه : 3477
 
  اعضای هیئت علمی
نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی پست الکترونیکی
نادر احمدزاده دانشجوی دکتری برق - قدرت ahmadzadeh_nader@iauhadishahr.ac.ir
علی اکبر افقهی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی afghahi@iauhadishahr.ac.ir
سعید بهشتی نیا دکتری معارف beheshti@iauhadishahr.ac.ir
جواد حسینی دانشجوی دکتری حسابداری hosseini@iauhadishahr.ac.ir
محمدرضاحلاج یوسفی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی usefi@iauhadishahr.ac.ir
جواد خلیل زاده دانشجوی دکتری اقتصاد سنجی - مالی khalilzadeh@iauhadishahr.ac.ir
نوشین داداش زاده دکتری فیزیک اپتیک dadashzadeh@iauhadishahr.ac.ir
گوهر رنجبری دانشجوی دکتری مکانیک ساخت و تولید ranjbari@iauhadishahr.ac.ir
عباس شیری دکتری برق - قدرت shiri@iauhadishahr.ac.ir
عدالت صفرخانلو دانشجوی دکتری کامپیوتر - نرم افزار safarkhanlu@iauhadishahr.ac.ir
بهنام عباسی دانشجوی دکتری برق - قدرت abbasi@iauhadishahr.ac.ir
روح اله عبدل زاده دانشجوی دکتری حسابداری abdolzadeh@iauhadishahr.ac.ir
عبداله وطن خواه دانشجوی دکتری معماری vatankhah@iauhadishahr.ac.ir
لیلا کاظمی دانشجوی دکتری معماری kazemi@iauhadishahr.ac.ir
حیدر مرتضی پور دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی mortezapur@iauhadishahr.ac.ir
مهناز مقبولی دکتری ریاضی maghbuli@iauhadishahr.ac.ir
پریناز میزبان دانشجوی دکتری معماری mizban@iauhadishahr.ac.ir
حکیمه نیکی دکتری مدیریت بازرگانی niki@iauhadishahr.ac.ir